Mystérium života: Cesta k sebe – „KTO SOM?“

cover-cestaksebe

Uchopenie samého seba – teda vlastného JA, je počiatočnou fázou plnohodnotnej cesty za skutočným poznaním a slobodou. Ale čo to vlastne znamená „uchopiť sám seba“, „obsiahnuť svoje JA“ a ako to celé urobiť? Ako reálne poznať KTO vlastne SOM a čo je to vlastne sloboda? Aj o tom sa budeme rozprávať na tomto seminári zameranom primárne na otázky týkajúce sa poznania svojej najhlbšej podstaty.

Dozvieme sa ako znovu uchopiť svoju silu, umožniť si byť a získať znovu plnú dôveru v seba, proces tvorenia vlastného „osudu“ a uvedomiť si dosah našich zámerov a myšlienok na svet a život.


Nosné témy, ktorým sa budeme venovať:

• Podstata ľudskej bytosti – vlastné JA
• Vedomie – podvedomie – nadvedomie – nevedomie
• Ako prebieha tvorba vlastnej identity – zrkadlenie
• Životná rola a ďalšie role, ktoré v živote zohrávame
• Identifikácia s vonkajšími odrazmi/obrazmi
• Čo je to ľudska forma, trvalá a dočasná osobnosť
• Podstata mysle, myšlienka – tvorivý element a jej potenciál
• Myseľ – Ego – Duša – Duch – Archetyp – Zdrojové vedomie – Boh
• Podmienené konanie a reakcie ako podstatná súčasť neslobody
• Myšlienkové formy, vzorce správania, autopilot – strata vedomého kontaktu s vlastným JA
• Vzdor ako reakcia na nesúlad v konaní s najhlbším vnútrom
• Symbolický prejav podstaty v hmotnej forme – informácia
• Ako nám môžu sny napomôcť k rozpoznaniu vlastného JA a poodhaleniu podstaty iluzórnej reality
• Bdelé vedomie a roztrieštenosť vedomej pozornosti
• Čo je to prítomnosť – prítomný okamih
• Strata spojenia so sebou, podstatou a zdrojom života
• Čo sú to emócie a pocity, aký je medzi nimi rozdiel
• Súcit, empatia, súzvuk a harmónia
• Ako rozpoznať, čo je „dobré“ a čo nie
• Skutočná Sloboda a obmedzujúce faktory
• Spolupráca, vzájomná podpora a súznenie ľudských bytostí
• V čom spočíva sila jednotlivca, ako ju uchopiť
• Ako realizovať vlastný potenciál a konať v naplnení šťastím a radosťou
• Východisko zo súčastnej situácie v ktorej sa ako ľudstvo nachádzame – kríza vedomia
• Zmyseľ ľudskej existencie (nie len) v hmote a prečo sme vlastne tu na Zemi
• Karma ako prejav kauzality a ako sa zbaviť karmických stôp

Okrem toho sa okrajovo dotkneme určite aj iných úzko súviciacich tém a bude záležať hlavne na vás, akým smerom sa bude celý seminár uberať a čo presne vás bude zaujímať.

Podstatný priestor bude na seminári venovaný práve aj vašim otázkam, ktoré nám môžete prípadne aj predbežne zasielať prostredníctvom formuláru na konci, alebo na emailovú adresu mysterium.zivota@gmail.com, prípadne priamo do pošty na našej stránke https://www.facebook.com/Mysterium-Zivota-1115140795204878/

Čas konania: sobota 26. novembra (14:30 – 18:00h)
Miesto: čajovňa Chillout Garden, Gunduličova 4, Bratislava

Registrácia na tento seminár nie je potrebná.

Vstupné dobrovoľné


[wd_contact_form id=“12″]