Lucídne sny

 • Lucídne sny

  Lucídne sny

  Lucídne snívanie znamená premeniť obyčajný sen na vedomý sen a cieľavedome v ňom konať. Čo to znamená v praxi? Pri lucídnom snívaní si človek v priebehu sna naraz uvedomí, že sníva. Človek sa v sne prebúdza. Stojí naraz vedome v určitom snovom prostredí, mnohokrát rovnako reálnom ako tento svet, kde s plným vedomím môže rozhodovať o tom čo bude ďalej robiť. Výhodou snovej reality je to, že je tam možné absolútne všetko, nie sme obmedzovaní žiadnymi fyzikálnymi ani spoločenskými zákonmi. Ak túžite lietať, vytvárať si svety a situácie podla vlastných predstáv, alebo si splniť najtajnejšie fantázie, lucídne snívanie je práve pre vás. Priemerný človek prespí v priebehu života približne 28 rokov, čo znamená, že väčšinou trávime celých 8 hodín z dňa v bezvedomí a prakticky nevieme, čo sa deje. Vďaka schopnosti lucídne snívať, ktorú má každý človek prirodzene danú, máme možnosť využiť spánok na to, aby sme si uvedomovali sny a zažívali fantastické zážitky.

  Avšak, lucídne snívanie nie je iba o divokých dobrodružstvách a naplnených fantáziách, je to zároveň aj prostriedok k dosiahnutiu oslobodenia a k uzretiu veľkolepej a vznešenej nádhery vedomia a vesmíru. Duchovné náuky sa zhodujú v tom, že skutočným cieľom ľudskej existencie je práve rozvíjanie vedomia a vnímania, ktoré vyústi v osvietenie a oslobodenie. Techník vedúcich k tomuto cieľu je mnoho, no práve lucidné snívanie je jednou z najefektívnejších ciest. Lucídne snívanie je o radosti, úžase, hodnotných skúsenostiach, poznávaní nových dimenzií vedomia, o rozvíjaní bdelej pozornosti behom doby spánku – a to znamená vnímať viac než sme si kedy odvážili pomyslieť.

  Čo nám lucídne snívanie umožňuje

  • Vedome kontrolovať svoj sen a usmerňovať jeho dej a prostredie
  • Vytvárať fascinujúce snové krajiny a situácie podľa vlastných predstáv
  • Lietať a prechádzať cez pevné objekty
  • Zdieľať sen s inými snívajúcími osobami
  • Zažiť neobmedzené transformačné skúsenosti ďaleko presahujúce možnosti našej predstavivosti a fantázie
  • Zbaviť sa nočných môr a strachu zo smrti
  • Postupne búrať mantinely a hranice našej mysle, ktoré nás obmedzujú na základe vlastných presvedčení
  • Učiť sa rozširovať svoje vedomie a nadobúdať nové poznatky o živote a existencii
  • Kontaktovať svojich sprievodcov, učiteľov a iné bytosti vrátane zosnulých
  • Trénovať senzomotorické schopnosti (bojové umenia, adrenalínové športy, hru na hudobný nástroj a mnoho iných)
  • Spoznať lepšie samých seba, podstatu mysle, ako aj povahu fyzickej reality
  • Odhaliť podvedomé vzorce správania, s ktorými sa stotožňujeme a pracovať na nich
  • Zreteľne rozpoznať čo je to vlastne bdelé vedomie, ako používať zámer, absolútne presvedčenie a očakávanie
  • Prehlbovať našu schopnosť vnímať a nezaujate pozorovať prostredie a deje okolo nás
  • a v neposlednom rade dosiahnuť absolútne oslobodenie vlastnej bytosti (teda svojho JA)

  Témy, ktorým sa na kurze venujeme

  • Fyziológia spánku a spánkový cyklus
  • Povieme si aký je rozdieľ medzi lucídnym snom, mimotelovým zážitkom, astrálnym cestovaním a astrálnou, či mentálnou projekciou
  • Základné predpoklady pre dosahovanie bdelosti počas snov a čo zvyšuje našu úspešnosť oboznámime sa s prekážkami a problémami, ktoré nás môžu pri LD postretnúť a ako ich prekonať
  • Ako si zlepšiť pamätanie snov a ako si vytvoriť a zapamätať plán činnosti v LD
  • Čo sú testy reality, ako fungujú a ako ich praktikovať
  • Povieme si o prirodzených spúšťačoch lucidity
  • Techniky na prehlbovanie, predlžovanie a stabilizáciu snového prežitku
  • Akým sôsobom meniť snové scény a obrazy (techniky na prácu so snovým prostredím)
  • Načrtneme si povahu snového prostredia a ako sa v ňom pohybovať a jednať
  • Akým spôsobom sa vysporiadať a prekonať nočné mory
  • Liečenie seba a iných pomocou lucídneho snívania
  • Ako si vykladať snové symboly, cez ktoré k nám prehovára naše podvedomie
  • Ako cieľene komunikovať s našim nadvedomím (vyššie JA)
  • Ako získať odpovede na akékoľvek otázky
  • Rôzne druhy snových postáv a ako s nimi komunikovať
  • Podrobne rozoberieme techniky na dosiahnutie lucidity (autonómne aj neautonómne)
  • Povieme si o suplementoch podporujúcich dosahovanie LD
  • Ako správne vytvoriť a používať afirmácie/autosugescie
  • Techniky na absolútnu relaxáciu a dosiahnutie spiaceho tela pri plnom vedomí
  • Vstup do snu priamo z bdelého stavu
  • Priamy výstup zo snového prostredia do surového astrálneho priestoru a fyzickej reality
 • Mimotelový zážitok

  Mimotelový zážitok

  Mimotelový zážitok nastáva pri oddelení vášho energetického tela od tela fyzického. Niekedy sa mu hovorí astrálne telo alebo éterický dvojník. Energetické telo sa môže od fyzického vzdialiť a poslúžiť ako nosič vedomia, čo nám umožňuje ísť kamkoľvek chceme, pričom sa vždy bezpečne vrátime naspäť do fyzického tela. Umenie snívať je súhrn techník, ktoré slúžia pre skompletizovanie nášho energetického tela, vďaka ktorému môžeme rozširovať svoje vedomie a cestovať po fyzickej a astrálnej rovine do iných svetov.

  Je až neuveriteľné, že moderná západná spoločnosť nemá poznatky o energetickom tele a ignoruje tak prirodzenú súčasť nášho organizmu. Naproti tomu v tibetskej a šamanskej tradícií je stav spánku považovaný za bránu, ktorou sa dá prejsť do stavu osvietenia a oslobodenia. Avšak základnou podmienkou je udržanie bdelého vedomia. Podľa mnohých domorodých kmeňov a dávnych šamanských náuk sú sny cestou nášho energetického tela do iných svetov.

  Astrálne cestovanie je zážitok, na ktorý nikdy nezabudnete a budete ho chcieť opakovať znovu a znovu. Je to brána do iných svetov, brána do večnosti, čo skôr či neskôr odhalí každý, kto pôjde cestou Umenia snívať.

  Čo nám astrálne cestovanie umožňuje

  • Navštíviť akékoľvek miesto na zemi aj vo vesmíre
  • Vnímať vedome myšlienkové formy (svoje aj cudzie) a pracovať s nimi
  • Objavovať svety mimo 3. dimenzie
  • Stretávať sa a komunikovať s inými cestovateľmi a inými bytosťami
  • Zbaviť sa strachu zo smrti
  • Preniesť sa do minulosti alebo budúcnosti
  • Získavať nové poznatky a vedomosti od duchovných učiteľov
  • Dosiahnuť absolútnu slobodu skrz expanziu vedomia

  Témy, ktorým sa na kurze venujeme

  • Oboznámite sa s energetickým telom, jeho vlastnosťami a možnosťami
  • Preberieme fyziológiu spánku, aby sme lepšie pochopili čo sa s nami deje počas mimotelového zážitku
  • Naučíme sa techniku pre zachovanie plného vedomia počas celého procesu od zaspatia po mimotelový zážitok
  • Oboznámime sa s najefektívnejšou modernou technikou pre dosiahnutie mimotelového zážitku
  • Podrobne analyzujeme celý proces dosiahnutia mimotelového zážitku
  • Povieme si o najčastejších chybách, ktoré ľudia robia keď sa prvýkrát pokúšajú o mimotelový zážitok a ako sa týmto chybám vyvarovať
  • Naučíme sa ako správne vizualizovať pre ľahšie dosiahnutie mimotelového zážitku
  • Ako sa v astrálnom priestore pohybovať a jednať s energetickým telom
  • Povieme si o astrálnej rovine a kam všade môžme cestovať
  • Ako prejsť z lucídneho sna do astrálneho alebo fyzického priestoru
  • Ako vytvoriť najvhodnejšie a najbezpečnejšie podmienky pre vycestovanie
  • Ako komunikovať s anorganickými bytosťami a entitami, ktoré stretneme pri cestovaní
  • Cenné rady, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu pri astrálnych cestách
  • Oboznámite sa s prekážkami a problémami, ktoré vás môžu pri pokuse o mimotelový zážitok postretnúť a ako ich prekonať