Inkubácia snov

maxresdefaultxUž od pradávna ľudia verili že im sny môžu dať odpoveď na rôzne otázky týkajúce sa ich života. Vždy keď si nevedeli ľudia rady dostali odpoveď v snoch. V starom Egypte ľudia chodili so svojimi otázkami do chrámu, kde poprosili svojich bohov o odpovede dôležité pre život a následne zaspali v chráme. Ráno po prebudení si spomenuli že sa im snívala odpoveď na vyžiadanú otázku.

Inkubácia snov je veľmi zaujímavá možnosť ako si navodiť sen podľa želania a to sa týka aj navodenia si lucidného snívania. Chcete aby sa vám snívalo ako si poletujete na nočnej oblohe posiatej hviezdami za svitu mesiaca, alebo poskakujete po oblakoch na tejto magickej nočnej oblohe za plného vedomia?

Sila imaginácie

Ak máte túžbu niečo konkrétne prežiť v snoch , prípadne získať odpovede na problémy s ktorými si neviete rady , môžete požiadať svoje sny o pomoc. Inkubácia snov sa dá využiť aj na Lucidné snívanie. Túto techniku využil už priekopník v lucidnom snívaní Stephen LaBergre.

Večer keď si ľahnete do postele si skúste predstaviť kde sa chcete ocitnúť v snoch. Predstavujte si to miesto do detailov, vnímajte ako vám veje slabý vetrík do tváre, cítite vône okolia, počujete zvuky, cítite emócie, vnímate že je to sen, ste predsa lucidný. Precíťte túto predstavu. Požiadajte o tento sen a skúste prirodzene zaspať.

Ideálne pre navodenie LD je urobiť túto predstavu uprostred noci po cca 5-6 hod. spánku prípadne si nastavte budík cca 2-3 hodinky pred tým než vstávate prirodzene. Napr. ak sa prirodzene prebúdzate pravidelne okolo 7:00 hod. tak si nastavte budík na 4 až 5:00 hod. potom sa trošku preberte, skočte si na toaletu, napite sa trochu vody a ľahnite si do postele. Znovu skúste vašu predstavu. Požiadajte o sen a skúste prirodzene zaspať. Nezabudnite že v tejto predstave si musíte byť vedomí toho že je to sen aby ste následne mohli vniknúť do snov, v ktorých budete lucidný.

Táto technika funguje najčastejšie ak do tejto predstavy zapojíte srdce, musíte túžiť po sne z vašej predstavy. Vaše podvedomie vie po čom túžite, a ak do toho nezapojíte dosť nadšenia, tak vaše podvedomie zapojí svoje kreatívne sily rovnako pasívne. Preto je ideálne vytvoriť si snový scenár, tak aby vás vedel nadchnúť. Vtedy je viac než isté že sa dostanete v snoch tam, kde chcete, alebo dostanete odpovede, ktoré potrebujete.