Čo je to lucídne snívanie?

Sny a podvedomie

Keď sa s niekým prvý krát rozprávam o lucídnych snoch, často mi hovoria že už zažili niekedy v živote sen, behom ktorého boli bdelí a vedeli že snívajú, ale nevedia veľmi čo to vlastne tá lucidita je. Preto by som chcela objasniť tento pojem. Lucídne snívanie nieje len nejaké povrchné uvedomenie si faktu, že snívame sen, je to niečo omnoho viac. Obyčajné uvedomenie že spím a zdá sa mi sen, nieje ešte ani zďaleka lucídnym snením. V okamžiku, keď v sne precitneme do lucidity, ohromne sa zmení kvalita nášho vedomia a vnímania. Je to obrovský kvalitativný prechod do zmeneného a zvýšeného stavu vedomia. Naše vedomie sa stane omnoho ostrejšie a všetky prvky sna sa vyostria. S pribúdajúcou praxou môžeme v sne dosiahnuť kvalitatívne rovnakú ostrosť s akou vnímame náš bežný každodenný život.

Ako vyzerá také bdelé snívanie?

Lucídny sen vyzerá asi takto: V noci, keď spím, zdá sa mi sen a náhle si uvedomím svoju situáciu – teda to, že moje fyzické telo leží v posteli a spí, a mojej mysli sa zdá sen. V tomto sne vystupujem ja, akýsi môj snový dvojník, náhle sa teda v sne preberiem k realite danej skutočnosti: som v sne a zdá sa mi sen, v ktorom vystupujem. Viem, že všetko čo sa deje, je sen – teda ten, kto snovú situáciu prežíva, som ja vo svojom snovom tele. Toto telo, rovnako ako celé prostredie sna sú nehmotné. Neplatia pre toto telo žiadne fyzikálne zákony a je v rámci sna nezraniteľné a nesmrteľné. Môžem sa teda pustiť do akýchkoľvek ciest a dobrodružstiev. Nieje sa čoho obávať, pretože to, čo prežívam je lucídny sen, z ktorého sa môžem kedykoľvek prebudiť. Podobným spôsobom ako si uvedomujem samu seba, uvedomujem si aj celé prostredie sna. Je nehmotné a vytvára ho moja podvedomá myseľ. Nemám sa čoho báť, všetko v sne môžem zmeniť alebo aspoň mať pod kontrolou. Môžem teda napríklad lietať, pohybovať sa pod vodou, bez toho aby sa moje telo muselo nadýchnuť, môžem prechádzať cez steny a mnoho ďalších nevyčerpateľných aktivít. Tento okamžik hlbokého pripomenutia na podstatu snovej reality, ktorú práve v spánku zažívam je teda počiatočným bodom lucídneho snívania.

V našich snoch je vedomie vždy aspoň z časti prítomné

Lucídne snívanie nám naviac môže poskytnúť omnoho viac informácií o sebe, než keď snívame bežným spôsobom. Sme totiž schopní sledovať vývoj sna a usmerňovať svoje pocity a rozhodnutia. Podľa modernej psychológie je snívanie neuvedomelým procesom. Tento názor je mylný. V našich snoch je vedomie vždy prítomné, pokiaľ by tomu tak nebolo, nemohli by sme si pamätať obsah snov, pretože náš mozog si pamätá výlučne javy, ktoré si uvedomujeme.

Niektorí, prirovnávajú lucídne sny so zážitkami s virtuálnou realitou, s tým rozdielom, že lucídne sny sú omnoho skutočnejšie a intenzívnejšie. Keď človek dosiahne lucídny sen, má pocit väčšej slobody, voľnosti, uvoľnenia a radosti.

Tags: , , ,

Michaela

Michaela

Zamilovala som sa do Poznania a rozhodla som sa zasvätiť svoj život štúdiu vedomia a kultivácii životnej energie. Už 6 rokov sa aktívne venujem lucídnym snom a rozvoju bdelosti behom spánku a života. So svojimi skúsenosťami a znalosťami z tejto oblasti som sa nedávno rozhodla podeliť aj so širšou verejnosťou, pretože si myslím, že údelom každého človeka je práve rozširovanie vedomia a odhaľovanie tajomstva existencie. “Nejestvuje nič tajuplnejšie ako existencia.„